Konkurs za ERASMUS+ mobilnosti radi obavljanja stručne prakse

29.12.2021

Poštovani,

Studenti Univerziteta u Novom Sadu mogu da se informišu o svim detaljima konkursa za finansiranje Erasmus+ studentskih praksi preko sajta Univerziteta u Novom Sadu:

http://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-a/erazmus/ka103/7610-ka103-odlazna-praksa-12-2021 

Konkurs je otvoren do 21. januara 2022. godine.

Trajanje odobrenih mobilnosti je dva meseca, a period realizacije je februar-april 2022. godine.

U toku trajanja konkursa, a u cilju podnošenja potpune dokumentacije, potrebno je da zainteresovani kandidati pronađu kompaniju ili organizaciju u jednoj od programskih zemalja, koja je spremna da u periodu februar-april 2022. godine bude domaćin Erasmus+ prakse i da predviđena praksa bude u skladu sa studijskim programom kandidata i odobrena od strane matičnog fakulteta.

Postoje tri različita vida studentske prakse koje podržava program Erazmus+:

1. Studentske prakse integrisane u plan i program (koje su deo studija)
2. Dobrovoljne studentske prakse (nisu obavezne za studije, ali se priznaju u dodatku diplomi)
3. Studentske prakse za studente koji uskoro diplomiraju (praksa mora biti obavljena najkasnije godinu dana posle završenih studija, dok učesnici mobilnosti moraju imati status studenata u fazi prijavljivanja za ovaj tip mobilnosti)

S obzirom da se ustanova pošiljalac obavezuje da će priznati ishode učenja koje je student ostvario kao rezultat uspešno završene prakse, u toku prijave na konkurs potrebno je da se svaki kandidat savetuje sa Erasmus+ akademskim i administrativnim koordinatorom na nivou svog fakulteta.

Korisne informacije: Erasmus+ pretraživač (https://erasmusintern.org/)

Srdačan pozdrav,

Kancelarija za međunarodnu saradnju UNS-a

Prijava na sajt