Kick-off meeting SENVIBE

14.12.2018

Kick-off sastanak Projekta SENVIBE je održan  Rektratu Univerziteta u Novom Sadu tokm 20. i 21.11.2018. godine. Na sastnku su predstavljeni pravci razvoja i ciljevi Projekta. Više o sastanku možete pogledati na linku.

Prijava na sajt