Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Miodraga Viškovića

15.10.2019

"Unapređenje metoda za utvrđivanje uštede emisije gasova  s efektom staklene bašte pri korišćenju biogasa iz kukuruzovine" naziv je teme kandidata Miodraga Viškovića koji je doktorat uspešno odbranio 04. oktobra 2019. godine.

Cilј doktorske disertacije je da se unapredi zvanični, u RED direktivi definisani metod za utvrđivanje uštede emisije gasova s efektom staklene bašte. Rezultati ostvarenih ušteda emisije GHG za sve razmatrane slučajeve energetskog iskorišćenja biogasa iz kukuruzovine, primenom RED metoda u osnovnoj i unapređenoj formi, imaju vrednost nižu od postavljenog kriterijuma od 70%, tj. nisu održivi.

Prijava na sajt