Izmene u rukovodstvu Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

25.10.2018

Dragi studenti,

obaveštavamo vas da su odlukom Dekana Fakulteta tehničkih nauka, a na predlog NN Veća Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu za obavljanje funkcija u okviru Departmana imenovani sledeći zaposleni:

Direktor Departmana

Dr Dejan Ubavin, vanr. prof.

Šef Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine

Dr Jelena Radonić, vanr. prof.

Šef Katedre za inženjerstvo biosistema

Prof. dr Milan Martinov

Rukovodilac studijskog programa osnovnih i master studija Inženjerstva zaštite životne sredine

Dr Dragana Štrbac, vanr. prof.

Rukovodilac studijskog programa osnovnih i master i doktorskih studija Inženjerstva zaštite na radu

Dr Dragan Adamović, docent

Rukovodilac doktorskih i specijalističkih studija Inženjerstva zaštite životne sredine

Dr Nemanja Stanisavljević, vanr. prof.

Rukovodilac master studijskog programa Inženjerstvo tretmana i zaštite voda

Dr Maja Turk Sekulić, vanr. prof.

 

Sa Departmana

Prijava na sajt