Iskoraci zelenih tehnologija, program „Dokaz koncepta“ Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije

15.04.2021

Principi zelene hemije i inženjerstva podrazumevaju dizajniranje hemijskih proizvoda i projektovanje tehnoloških procesa kojima se smanjuje ili eliminiše upotreba i nastajanje opasnih supstanci.

 

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakulteta tehničkih nauka i Tehnološki fakultet Novi Sad realizuju projekat pod nazivom „New ecological commercial coagulant for water and wastewater treatment” koji je, u sklopu prestižnog programa "Dokaz koncepta", dodelio Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije.

Članovi projektnog tima su dr Jelena Prodanović, docent (Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad), dr Marina Šćiban, redovni profesor (Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad), dr Mirjana Antov, redovni profesor (Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad), dr Maja Turk Sekulić, redovni profesor (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad) i Sanja Radović, istraživač pripravnik (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad).

Projekat se bavi dokazom koncepta proizvodnje eco-friendly koagulanta iz semena pasulja koji bi bio ’zelena’ alternativa komercijalnim koagulantima pri proizvodnji pijaće i tretmanima otpadnih voda. Komercijani koagulanti imaju brojne nedostatke među kojima su najbitniji negativno delovanje njihovih ostataka u obrađenoj vodi na zdravlje potrošača, kao i štetan uticaj koji imaju na životnu sredinu.

Projekat predstavlja jedan od koraka ka formulisanju komercijalnog proizvoda koji bi kao takav mogao izaći na tržište, a čija bi primena u tretmanu vode i otpadnih voda doprinela dobijanju zdravstveno bezbednije vode i smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu koji ima sam proces obrade vode i otpadnih voda.

Projekat finansira Fond za inovacionu delatnost iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz „Projekat unapređenja konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).

Prijava na sajt