INTERREG DTS Tid(y)Up projekat

09.11.2020

Departman za IZŽS učesnik novog EU projekta Tid(y)Up u okviru INTERREG Dunavskog transnacionalnog programa

Praćenje plastike od izvora do mora: Integrisani akcioni plan za uklanjanje plastičnih polutanata iz Tise i Dunava – Tid(y)Up

 

Kratak rezime projekta

Projekat Tid(y)Up, čiji je pun naziv „F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisza-Danube integrated action plan to eliminate plastic pollution of rivers“ se fokusira na poboljšanje kvaliteta vode reke Tise, od njenog izvora do Crnog mora, sa aspekta smanjenja zagađenja otpadom od plastike. Novina ovog projekta, podržanog od strane EU programa INTERREG, je ta što pruža mogućnost primene različitih alata u procesu dobijanja podataka i informacija o procenama primenjenih metodologija za razumevanje prirode izvora zagađenja i rizika od zagađenja. Jedna od ključnih novina ovog Projekta je i što se na kraju njegove realizacije očekuje dobijanje praktičnih primera koji mogu poslužiti u primeni neophodnih akcija i zakonodavnih rešenja na lokalnom i međunarodnom nivou.

Projekat Tid(y)Up realizuje 10 partnera u 7 zemalja (Srbija, Mađarska, Slovačka, Ukrajina, Bugarska, Rumunija, Austrija) koje pripadaju slivu reke Tisa.

Pored redovnih partnera, realizaciji Projekta doprinose i 11 strateških partnera koji svojim doprinosom utiču na implementaciju ciljeva međunarodne inicijative:

 • Uticaj na promene stava lokalnih zajednica o regionalnom zagađenju plastikom;
 • Podsticanje promena u zakonodavstvu na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou;
 • Jačanje saradnje različitih međusektorskih interesnih grupa kroz primenu inovativnih akcija za poboljšanje kvaliteta vode reke Tise, od njenog izvora do Crnog mora;
 • Kreiranje baze podataka sa validnim informacijama o tome kako sprečiti i minimizirati zagađenje otpadom od plastike koje će biti dostupne donosiocima odluka i lokalnom stanovništvu;
 • Poboljšanje kvaliteta vode kroz postavljanje osnova za usklađene protokole monitoringa mikro- i makroplastike.


Aktivnosti projekta

 • Sačuvajmo naše reke (eng. Save our rivers) – kick off online konferencija sa fokusom na morski i rečni otpad
 • Integrativni seminar postavljanja osnova za usklađene protokole merenja zagađenja mikroplastikom
 • Kurs obuke o primeni aktuelnih metodologija za procenu količine makroplastike
 • Onlajn mapa zagađenja u slivu reke Tise
 • Ilustrovana elektronska knjiga i zajednički protokol za monitoring otpada
 • Prekogranična metodologija za implementaciju kampanja na lokalnom nivou o jačanju svesti građana i čišćenju reka
 • Pilot akcije čišćenja reka na 4 lokacije (Reke: Tur, Bodrog, Begej i Dunav)
 • Plutajuća izložba o podizanju svesti građana
 • Studijska poseta takmičenju u Mađarskoj pod nazivom „Plastic cup“ u avgustu 2021
 • Lokalne radionice za smanjenje otpada i nacionalni forumi
 • Alat za smanjenje otpada u vodi sa edukativnim materijalom
 • Film o čišćenju reka za podizanje svesti
 • Preporuke za unapređenje političkog okvira za prekograničnu zaštitu kvaliteta vodnih tela

 

Početak Projekta: 01.06.2020.

Planiran završetak Projekta: 31.12.2022.

Ukupan budžet Projekta: 1.618.193,54 EUR (EU finansiranje: 1.375.464,51 EUR)

Budžet projekta u Srbiji - IPA doprinos: 86.262,25 EUR

Web: www.interreg-danube.eu/

Prijava na sajt