FTN uspešno organizovao okrugli sto na temu smanjenja otpada od plastike

17.06.2022

U sklopu međunarodnog projekta Tid(y)Up, Fakultet tehničkih nauka i Departman za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu organizovali su okrugli sto na kojem su predstavljeni ciljevi, aktivnosti i dosadašnji rezultati projekta.

Pored projektnog tima, ovom događaju su prisustvovali predstavnici Ministarstva, Pokrajinskog sekretarijata, Nevladinih organizacija i Gradske uprave za zaštitu životne sredine.

U sklopu ove radionice, svi učesnici su obišli i Kompostilište JKP Gradsko zelenilo u Novom Sadu, kao primer uspešne primene savremenih tehnologija u oblasti očuvanja zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Značaj organizovanja okruglog stola i rada kompostilišta je istakao i dekan FTN-a, prof.dr Srđan Kolaković.

Projekat Tid(y)Up (eng. „F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisza-Danube integrated action plan to eliminate plastic pollution of rivers“) realizuje 10 partnera u sedam zemalja (Srbija, Mađarska, Slovačka, Ukrajina, Bugarska, Rumunija i Austrija) koje pripadaju slivu reke Tisa sa ciljem da se poboljša kvalitet vode reke Tise, od njenog izvora do Crnog mora.

Prijava na sajt