Fakultet tehničkih nauka učesnik završne konferencije TID(Y)UP u Budimpešti

07.12.2022

U sklopu TidyUp projekta čiji je pun naziv „F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisza-Danube integrated action plan to eliminate plastic pollution of rivers“ predstavnici Fakulteta tehničkih nauka, Departmana za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, učestvovali su na završnoj konferenciji koja je održana na Univerzitetu za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti, u periodu od 08 – 09. novembar 2022. godine.

Na završnoj konferenciji sumirani su rezultati projekta zajedno sa doprinosom Fakulteta tehničkih nauka u delu sprovođenja kampanje uzorkovanja povšinskih voda na teritoriji Srbije na tri lokacije, akciji čišćenja reke Tise i njenog priobalja na potezu Bačko Petrovo Selo – Bečej - Novi Bečej, organizovanju okruglog stola u Novom Sadu i Bečeju kao i edukativne akcije za decu na temu smanjenja otpada od plastike u rečnim tokovima.

Drugog dana konferencije, na edukativnom obilasku atrakcije FLEX, na brani u blizini mesta Kisköre, zainteresovani su mogli da vide i čuju nešto više o tome na koje sve načine se mogu iskoristiti reciklabili koji su sakupljeni i sortirani u akcijama čišćenja reka i priobalja u Mađarskoj.

Projekat TidyUp se fokusira na poboljšanje kvaliteta vode reke Tise, od njenog izvora do Crnog mora, sa aspekta smanjenja zagađenja otpadom od plastike. Projekat je podržan od strane EU programa INTERREG, i pruža mogućnost primene različitih alata u procesu dobijanja podataka i informacija o procenama primenjenih metodologija za razumevanje prirode izvora zagađenja i rizika od zagađenja.

Projekat Tid(y)Up realizuje 10 partnera u 7 zemalja (Srbija, Mađarska, Slovačka, Ukrajina, Bugarska, Rumunija, Austrija) koje pripadaju slivu reke Tisa.

Prijava na sajt