European Climate Initiative (“EUKI”) 2020

11.01.2021

Poštovani,

Obaveštavamo vas da je Fakultetu tehničkih nauka odobren projekat u okviru European Climate Initiative (“EUKI”) 2020, instrumenta za projektno finansiranje od strane Nemačkog saveznog ministarstva za životnu sredinu, očuvanje prirode i nuklearnu bezbednost (BMU), pod nazivom Initiative on small biogas facilities for manure to attain GHG mitigation in agriculture (Biogas initiative). Trajanje projekta je od 01.09.2020. do 31.08.2022, a rukovodilac projektnog tima sa FTN-a je dr Đorđe Đatkov, vanredni profesor. Projekat se sprovodi na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. Partner na projektu je Institut za poljoprivrednu tehniku i stočarstvo, u okviru Bavarskog državnog istraživakog centra za poljoprivredu iz Frajzinga u Nemačkoj. Kratak opis projekta nalazi se u nastavku.

U Nemačkoj postoji čak 10.000 biogas postrojenja, po kapacitetu malih i velikih. Čak i pored toga, samo oko 25% ukupne količine stajnjaka iz stočne proizvodnje je iskorišćeno za proizvodnju biogasa, pri čemu male farme predstavljaju nauznačajniji izvor emisije metana. Nasuprot tome, u Srbiji za sada ne postoje mala biogasa postrojenja. Projekat pod nazivom Biogas initiative ima sledeće ciljeve: podizanje svesti i edukacija zainteresovanih strana; transfer relevantnog znanja u oblasti iz Nemačke u Srbiju; razvoj strategije za primenu biogas tehnologije i uvođenje njene primene među zainteresovanim stranama. Planirane mere za dostizanje ciljeva projekta su: kreiranje i diseminacija informativnog materijala; istraživanje potencijala stajnjaka na malim farmama i potencijalno smanjenje gasova koji doprinose efekte staklene bašte; istraživanje preduslova za održivu primenu biogas tehnologije na malim farmama; definisanje okvirnih uslova za održivu primenu. Svrha projekta je da se ostvare uslovi za uspešnu primenu malih biogas postrojenja koja će da koriste strajnjak sa malih i srednjih stočnih farmi, da se doprinese dostizanju smanjenja emisija gasova koji doprinose efektu staklene bašte u poljoprivredi. Sledećim grupama zainteresovanih strana su namenjeni rezultati projekta: državne institucije, stručna udruženja, korisnici tehnologije i javnost. Službenici u relevantnim ministarstvima će biti obučeni da definišu, prilagode ili usvoje zakonske i podzakonske dokumente. Stručna udruženja će biti obučena za dijalog sa državnim institucijama, da bi pružila odgovarajuće informacije. Potencijlani korisnici tehnologije će biti obučeni za uspešnu primenu, s tehničkog stanovišta. Javnost će biti informisana o temi projekta, da bi se obezbedila društvena prihvatljivost efekata kojima bi rezultovao projekat.

Projekat je finansiran od Evropske klimatske inicijative (European Climate Initiative – EUKI), osnovane od Nemačkog saveznog ministarstva za životnu sredinu (Bundes Ministerium für Umwelt – BMU). Ukupni budžet: 101.477,42 € Budžet FTN-a: 89.934,42 €

Kontakt osoba: dr Đorđe Đatkov, vanredni profesor (djordjedjatkov@uns.ac.rs) Period realizacije: 01.09.2020. do 31.08.2022. Akronim: Biogas initiative Link: https://www.euki.de/en/projects/

Prijava na sajt