EUKI Projekat: EDU-CLIC

07.02.2022

Naziv projekta: EDUcation for CLImate Change mitigation in the municipal solid waste sector (Edukacijom do ublažavanja klimatskih promena u oblasti upravljanja otpadom)

Akronim projekta: EDU-CLIC

Nosilac projekta (Implementer): Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Partneri: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija; Regionalna razvojna agencija Srem, Srbija

Vrednost projekta: 502.609,00 EUR (ukupna bespovratna sredstva EUKI/BMWK 462.368,00 EUR)

Trajanje projekta: 1. 10. 2021. – 31. 1. 2024.

Izvor finansiranja: Ovaj projekat deo je Europske klimatske inicijative (EUKI). EUKI je instrument za finansiranje projekata Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomiju i klimatske akcije (BMWK). Sveobuhvatni cilj EUKI-ja je podsticanje klimatske saradnje unutar Europske unije (EU) kako bi se ublažile emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Internet stranica projekta: https://www.euki.de/en/euki-projects/edu-clic/

Opis projekta:

Projekt „EDUcation for CLImate Change mitigation in the municipal solid waste sector“ je edukativno-stručni projekt koji sprovode 5 članova projektnog tima sa Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu pod rukovodstvom prof. dr. Gorana Vujića. Osim projektnog tima s FTN-a u sprovođenju projekta učestvuje 5 članova tima Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (PTFOS), pod vodstvom prof. dr. sc. Jurislava Babića, kojima je pridružen i ekspert za tretman komunalnog otpada iz kompanije Croteh d.o.o, kao i 4 člana Regionalne razvojne agencije Srem pod vodstvom gosp. Milana Mirića.

Aktivnosti predviđene ovim projektom usmerene su ka uspostavljanju infrastrukture za edukativni centar za obuku operatera odlagališta otpada i izradi plana nadogradnje regionalne deponije u Sremskoj Mitrovici, kao oglednog odlagališta, kako bi se postigao dugoročni cilj - smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte u oblasti upravljanja otpadom.

Odlagališta otpada predstavljaju treći najveći antropogeni izvor emisije metana u svetu. Upravljanje otpadom u Srbiji se uglavnom temelji na odlaganju otpada na deponijama, što značajno doprinosi nacionalnom ugljeničnom otisku. Naime, Srbija ima preko 3 600 odlagališta otpada, od kojih većinu čine nesanitarna i nelegalna smetlišta, pri čemu godišnja emisija metana s odlagališta iznosi 60 000 tona. Ovo ukazuje na potrebu kako za unapređenjem infrastrukture za upravljanje otpadom, tako i za praktičnom obukom (edukacijom) osoblja koje je uključeno u poslove upravljanja komunalnim otpadom, a posebno operatera deponija. Kako u Srbiji trenutno ne postoje formalni ili neformalni oblici ovakve edukacije, projektom EDU-CLIC nastoji se odgovoriti na tu potrebu, dok se dugoročno nastoji ublažiti negativan utocaj deponija na životnu sredinu i smanjiti emisije metana.

Projektom će se izraditi plan nadogradnje regionalne deponije u Sremskoj Mitrovici, kako bi se dobio moderan centar za upravljanje otpadom. Izrađeni plan nadogradnje moći će se kao ogledni plan koristiti i za ostale regionale deponije u Srbiji i regionu. Nadalje, projektom je predviđeno da se u sklopu regionalne deponije Sremska Mitrovica uspostavi infrastruktura za edukativni centar te da se razvije kurikulum za obuku osoblja i operatera uključenih u poslove upravljanja komunalnim otpadom. Kako bi se upravljanje komunalnim otpadom na regionalnoj deponiji u Sremskoj Mitrovici učinilo održivijim, predviđene su i aktivnosti koje će demonstrirati mogućnosti smanjenja emisije metana za 16,65 tona godišnje. Iz vinograda u regiji prikupiće se poljoprivredni otpad (biomasa) zaostao nakon rezidbe vinove loze te će se iskoristiti za proizvodnju komposta i briketa za ogrev. Kompost će se dalje koristiti kao materijal za dnevno prekrivanje otpada na odlagalištu, dok će briketi biti deljeni socijalno ugroženim porodicama za grejanje.

Predviđa se da će celi sektor upravljanja otpadom u regionu imati koristi od EDU-CLIC projekta, jer će svi participanti uključeni u prikupljanje i tretman komunalnog otpada dobiti uvid u mogućnosti smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte i, generalno, povećanja kvaliteta životne sredine kroz efikasnu modernizaciju odlagališta i razvijeni program edukacije.

Prijava na sajt