Erazmus+ konkursi za mobilnost studenata

07.02.2023

Na Univerzitetu u Novom Sadu su u toku dva Erazmus+ konkursa za mobilnost studenata:
1. u svrhu studiranja -> mobilnost prema državama članicama EU i trećim zemljama u pridruženom status https://lnkd.in/dsAu4rgq
2. u svrhu obavljanja studentske stručne prakse -> mobilnost prema državama članicama EU i trećim zemljama u pridruženom status https://lnkd.in/dNSSBA5Y
Konkursi su otvoreni do 3. marta 2023. godine.
*** Novinu u konkursima predstavlja mogućnost za "ZELENI PREVOZ" - dodatak za korišćenje zelenih transportnih sredstava koji se dobija u slučaju korišćenja opcije prevoza vozom, autobusom ili deljenjem automobila (isključivo sa drugim stipendistom), u oba smera putovanja. Detaljnije o ovoj podršci u tekstovima konkursa.

Više informacija možete pronaći na sledećem na linku https://www.linkedin.com/company/univerzitet-u-novom-sadu/?miniCompanyUrn=urn%3Ali%3Afs_miniCompany%3A15091773&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_messaging%3BdBN6Fwj0R4qNlepdSD1R4Q%3D%3D

Prijava na sajt