Erasmus + studijski boravak i održavanje nastave na predmetu Alternativna energetika prof.dr.sc. Damir Šljivac, FERIT Osijek, Hrvatska

11.05.2022

U okviru programa ERASMUS + individualne mobilnosti nastavnog osoblja na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu od 16.-27.05.2022. na studijskom boravku i održavanju nastave iz predmeta Alternativna energetika kod prof. dr Branke Nakomčić-Smaragdakis gostovaće Prof.dr.sc. Damir Šljivac, Predstojnik Zavoda za elektroenergetiku i voditelj Laboratorija za obnovljive izvore energije (reslab.ferit.hr), Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Saradnik je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Odjel za energijske sustave od 2014. i član Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2008. Od 1998. godine aktivno učestvuje u radu HRO CIGRE, od 2005. član je IEEE Power and Energy Society, a od 2007. godine i IEEE Reliability Society, te IEEE Hrvatska sekcije a od 2010. i član uredničkog odbora međunarodnog časopisa IJECES. Voditelj je IG-07 Istraživačke grupe za napredne elektroenergetske tehnologije i sustave (reslab.ferit.hr) FERIT Osijek u okviru koje je voditelj i saradnik na nizu hrvatskih i međunarodnih projekata u području proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i njihove integracije u napredne (pametne) elektroenergetske mreže, što je i njegov osnovni naučno-istraživački interes.

 

Studijski boravak rezultat je dugogodišnje saradnje Departmana i posebno prof.dr Branke Nakomčić-Smaragdakis koja je sa kolegom Šljivcem započela saradnju još 2006. godine kada je organizovala The Joint Workshop of Geothermal and Biomass Energy Sources for Countries Along the Danube u Novom Sadu. Institucionalna saradnja se nastavlja 2011. godine u okviru bilateralnog međunarodnog  projekta Hrvatska – Srbija sa ciljem uspostavljanja zajedničkog okvira za istraživanje i obrazovanje u području obnovljivih izvora energije u panonskoj regiji Hrvatske i Srbije. Njihova saradnja uspešno je nastavljena kroz značajan broj radova u časopisima i na konferencijama a od  2018.  u okviru Horizon 2020 COST projekta umrežavanja pod nazivom WECANet COST Action CA17105 A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a Focus on Wave Energy. U okviru pan-evropske mreže naučnika i stručnjaka iz preko 30 zemalja i preko 60 partnera angažovani su  na tehničkim i ekonomskim aspektima postrojenja koja koriste energiju mora i okeana, sa akcentom na morske talase, a u kojoj zajednički učestvuju kao članovi upravnog odbora iz Srbije i Hrvatske.

 

Očekujemo nastavak uspešne saradnje na tom i budućim projektima, a u okviru ovog gostovanja prof.dr.sc. Damir Šljivac održaće nastavu na predmetu Alternativna energetika na temu hidroenergije i hidroelektrana, energije mora i okeana, uključujući energiju plime i oseke, energiju talasa kao i toplotnu energiju okeana.

Prijava na sajt