Drugi Radni sastanak međunarodnog projekta H2020_Insurance - Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment

07.02.2019

Drugi Radni sastanak u okviru međunarodnog Projekta H2020_Insurance - Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment održan je 4. i 5. februara 2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka, uz prisustvo renomiranih stručnjaka iz oblasti modelovanja klimatskih promena ipojave, uticaja i izloženosti ektremnim klimatskim događajima iz zemlje i inostranstva. Nosilac Projekta je Institut za istraživanje klimatskih promena iz Potsdama, Nemačka, dok je Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu jedan od partnera u realizaciji projektnih aktivnosti.

Sastanak je organizovan od strane projektnog tima sa Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu na čelu sa dr Majom Turk Sekulić kao koordinatorom H2020_Insurance Projekta za Srbiju. Sastanku su prisustvovali predstavnici insitucija iz Nemačke (Potsdam Institute for Climate Impact Research i GeoForschungsZentrum iz Potsdama), Danske (Technical University Denmark iz Kopenhagena), Mađarske (Pannon Pro Innovations Ltd. iz Budimpešte) i JKP Vodovod i kanalizacija iz Novog Sada.

U svetlu sve većeg stepena zabrinutosti od ekstremnih klimatskih pojava i konsekvenci koje one imaju na društvo i životnu sredinu, jedan od ciljeva projekta jeste pružanje tehničo-tehnološke podrške pri izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda grada Novog Sada, što je prioritetna i jedna od najvećih investicija koju grad planira. Na osnovu modela koji budu generisani u okviru projekta, kao iprocenom i analizom rizika od finansijskih gubitaka postrojenja u slučaju prekomernih padavina, poplava i suša, pri projektovanju postrojenja biće predložene adaptacione mere koje su od izuzetnog značaja sa aspekta globalnog unapređenja higijenskih uslova grada Novog Sada, reke Dunav i čitavog našeg životnog okruženja.

Nakon usvajanja Studije pred-izvodljivosti postojenja za tretman otpadnih voda grada Novog Sada, u okviru održanog sastanka definisane su aktivnosti koje će Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, u saradnji sa ostalim partnerima, realizovati u okviru izrade Studije izvodljivost i Idejnog projekta postrojenja. Departman će, takođe, učestvovati i u aktivnostima vezanim za procenu rizika od ekstremnih klimatskih događaja za crpnu stanicu i cevovod čija je izgradnja započeta 17. decembra 2018. godine i koji će konačno „spasiti“ grad od neprijatnog mirisa.

Prijava na sajt