Dan otvorenih vrata "Biću student FTN-a"

27.11.2018

U subotu 24.11.2018. godine, u okviru Dana otvorenih vrata "Biću student FTN-a" organizovanom na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu i ove godine otvorio je svoja vrata budućim studentima.

Opšte informacije o uslovima konkurisanja i upisa, studijskim programima, nastavnim i vannastavnim aktivnostima predstavio je marketing tim Fakulteta, nakon čega su maturanti zainteresovani za upis na naš Departman ugošćeni od strane nastavnika, asistenata i studenata.

Prilikom obilaska Departmana, srednjoškolci su obišli „Multifunkcionalnu laboratoriju za projektovanje u inženjerstvu zaštite životne sredine prof. dr Đorđe Bašić” gde su im detaljno predstavljeni studijski programi, mogućnosti mobilnosti naših studenata, kao i savremen način transfera znanja iz oblasti inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu na relaciji Evropska Unija – akademsko osoblje – studenti, koji se primenjuje na našem Departmanu.

Nakon Multifunkcionalne laboratorije za projektovanje, organizovan je obilazak Laboratorije za inženjerstvo zaštite životne sredine i akreditovane Laboratorije za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha u okviru kog su studentima prezentovane mogućnosti sticanja praktičnih znanja i iskustava tokom studiranja, kao i izrade diplomskih i master radova i doktorskih disertacija.

Prijava na sajt