DAAD DEMOCRATIA-AQUA-TECHNICA projekat

23.04.2021

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu Fakulteta tehničkih nauka tokom 2021. godine realizuje sa SRH Hochschule Heidelberg DAAD projekat pod nazivom Democratia - Aqua - Technica II. Projekat predstavlja nastavak Democratia - Aqua – Technica projekta koji finansira DAAD, budžetom federalnih sredstava Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke. Fokus projekta usmeren je ka inovativnim konceptima tehničkih rešenja za održivo upravljanje vodnim resursima i promociji smanjenja regionalnih i lokalnih konflikata pri angažovanju civilnog društva.

Tokom 2020. godine, usled pandemije Covid-19, sve aktivnosti na Projektu prebačene su u digitalni format. Kreirani su web-based network portal i nove digital game applications (Explorer app) iz oblasti Projekta. Za studente oba univerziteta obezbeđeni su novi softverski paketi SuperPro Designer v11 v2 (Academic Site License Ed.) i Prezi. Organizovani su 24h hakatoni koji se u današnjoj IT zajednici percipiraju kao prilika za mlade i talentovane timove da pokažu svoje tehničko i znanje iz uže stručne oblasti prilikom kreiranja novih rešenja. Realizovani hakatoni predstavljali su odličan poligon za edukaciju i povezivanje studenata, naučnika i stručnjaka iz oblasti inženjerstva zaštite i tretmana voda, u cilju kreiranja novih i inovativnih rešenja, sa idejom da se na njihovoj impelemntaciji i integraciji radi u sledećim fazama Projekta. U septembru 2020. godine, u okviru Projekta, organizovana je digitalna konferencija.

 

U aktivnostima Projekta aktivno su učestvovali studenti master i doktorskih studija oba univerziteta. Pregled rezultata svih realizovanih aktivnosti kao i naučnih radova objavljenih na konfereciji možete pogledati u e-knjizi koja se nalazi na sledećem linku: https://democratia-aqua.org/wp-content/uploads/2021/03/DC_E-Pub_2020.pdf. O svim budućim aktivnostima i aktuelnim dešavanjima na Projektu možete se informisati na sajtu projekta: https://democratia-aqua.org.

 

Rezultati rada na Projektu pripremaju se za objavljivanje u okviru Handbook of Sustainability Science in the Future, poglavlje Initiative Democratia-Aqua-Technica: Cross-media approach for developing sustainable projects, izdavačke kuće Springer.

 

Pozivamo sve zainteresovane studente i kolege sa Fakulteta tehničkih nauka i čitavog Univerziteta da uzmu aktivno učešće u predstojećoj Second Democratia-Aqua-Technica konferenciji, koja će se održati u septembru 2021. godine. Detaljnije informacije o konferenciji biće dostupne na gore navedenom linku.

 

Za sve dodatne informacije vezane za konferenciju i aktivnosti na Projektu možete se obratiti, putem maila, koordinatoru Democratia - Aqua - Technica II projekta sa Srbiju, prof. dr Maji Turk Sekulić (majaturk@uns.ac.rs).

Prijava na sajt