BIOMETHANE PRODUCTION IN SERBIA

09.04.2024

Tim Fakulteta tehničkih nauka u sastavu dr Đorđe Đatkov, dr Miodrag Višković i dr Dejan Ubavin, sa Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, aktivno radi na izradi GAP analize proizvodnje biometana u Srbiji. Projekat finansira UNDP Srbija i sprovodi se u saradnji sa timom ove institucije koji čine projektni menadžer Radomir Milovanović, Tatjana Strahinjić Nikolić i Žarko Petrović.

Tema projekta objedinjuje oblasti obnovljivih izvora energije i biogoriva, zaštite životne sredine, cirkularne bioekonomije i održive poljoprivrede. Projekat je od izuzetne važnosti na nacionalnom nivou, sa ciljem da Ministarstvo rudarstva i energetike RS, kao direktni korisnik rezultata, omogući implementaciju biometana na tržištu kao važnog energenta za održivi razvoj Srbije na putu ka dekarbonizaciji.

Prijava na sajt