Alumni klub #ZaštitaFTN Ivana Galić

31.03.2021

  1. Predstavi se, ime i prezime, gde radiš i radno mesto? Koji smer si završio/la i koje godine?

Moje ime je Ivana Galić. Zaposlena sam na poziciji Referent za BZR i ZOP u kompaniji „Energotehnika Južna Bačka“ d.o.o. iz Novog Sada, koja se bavi izgradnjom i održavanjem elektroenergetskih postrojenja svih naponskih nivoa, proizvodnje energije i opreme za strane i domaće klijente.  Završila sam osnovne studije na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine u novembru 2017. godine, a master studije na istom u oktobru 2020. godine.

  1. Koliko vremena je prošlo do zaposlenja u struci?

Tokom perioda spremanja master rada, u junu 2019. godine, prijavila sam se za stručnu praksu programa Nacionalne službe za zapošljavanje u trajanju od godinu dana i tako počela sa obavljanjem stručne prakse u ovoj kompaniji. Želja za učenjem i daljim napredovanjem prepoznati od strane zaposlenih u Timu za BZR i ZOP, te sam odmah po isteku prakse dobila posao i postala deo njihovog tima.

  1. Da li su potrebne dodatne kvalifikacije i koje? (strani jezik, računari, stručni ispiti, itd.)

Za obavljanje posla na ovoj poziciji potrebni su stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara, poznavanje rada na računaru i engleskog jezika (srednji novo).

  1. Koje poslove tačno obavljaš?

Posao koji obavljam obuhvata učestvovanje u izradi akta o proceni rizika,  elaborata o uređenju gradilišta i prijave početka radova, procedura i uputstava za bezbedan i zdrav rad, preduzimanje mera za sprečavanje nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja, kao i utvrđivanju uzroka povrede na radu i mera za njihovo otklanjanje. Organizujem preventivne i periodične preglede opreme za rad i zaštitu od požara, preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline, prethodne i periodične lekarske preglede zaposlenih. Pripremam i sprovodim obuke zaposlenih i lica na praksi za bezbedan i zdrav rad i zaštitu od požara. Pratim i kontrolišem primenu mera za bezbedan i zdrav rad u krugu društva i na gradilištima. Sarađujem sa podizvođačima po pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu. Sarađujem i koordiniram sa odabranim spoljnim saradnikom po pitanju zaštite životne sredine u kompaniji.  Vodim dnevne evidencije o otpadu, izrađujem dokumenta o kretanju otpada, podnosim godišnji izveštaj i izveštaj o posebnim tokovima otpada Agenciji za zaštitu životne sredine.

  1. Koje su težnje u daljoj karijeri?

S obzirom na to da radim u kompaniji koja pruža mogućnost da se svakim danom usvoji novo znanje i stekne neka nova veština, cilj mi je da na trenutnoj poziciji steknem što više iskustva i znanja.  Usavršavanje znanja kroz razne vidove edukacija i seminara svakako su mi težnja u daljoj karijeri i smatram da su od velikog značaja za ovaj posao.

  1. Kad se osvrneš na studiranje šta je bilo najbolje, a šta bi promenio/la?

Fakultet i studiranje je poseban period u životu, prilika za nova poznanstva, stvaranje uspomena, mogućnosti za putovanja koja se pamte čitav život, lični razvoj, ali i stvaranje dobre teorijske osnove. Smatram da je neophodno uvođenje modela dualog obrazovanja i na fakultetima, gde će se omogućiti studentima da stiču znanja kroz učenje i rad u kompanijama i stvoriti im šansu za zapošljavanje.

  1. Iz dosadašnjeg iskustva, šta misliš koja je oblast životne sredine (zaštite na radu, čistih energetskih tehnologija) najperspektivnija?

Iz dosadašnjeg iskustva, mogu da zaključim da polako ali sigurno svaka oblast pronalazi svoje mesto. Trenutno su bezbednost i zdravlje na radu, kao i upravljanje otpadom najperspektivnije oblasti.

Prijava na sajt