4. digitalna konferencija "Democratia-Aqua-Technica"

11.07.2023

Pozivamo sve zainteresovane kolege da se prijave za učešće na 4. digitalnoj konferenciji "Democratia-Aqua-Technica", koja će se održati 28. - 29. septembra 2023 godine, u organizaciji SRH Heidelberg Univerziteta i Univerziteta u Novom Sadu.

 

Fokus konferencije je na inovativnim tehničkim rešenjima za održivo upravljanje vodnim resursima u cilju redukcije regionalnih i lokalnih konflikta oko vodnih resursa.

 

Učeće na konferenciji je besplatno.

 

Više informacija možete dobiti na linku

 

https://www.srh-hochschule-heidelberg.de/en/events/2023/digital-conference-democratia-aqua-technica/

Prijava na sajt