2019. godina proglašena za godinu bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji

06.02.2019

Na sastanku pravnih lica i preduzetnika koji poseduju licencu za obavlјanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu održanog 23.1.2019. saopšteno je da su se u Srbiji  protekle 2018. godine dogodile 53 povrede na radu sa smrtnim ishodom. Prema Izveštaju o radu Uprave za bezbednost i zdravlje na radu za 2016. godinu bilo je 8 smrtnih i 763 teških povreda, dok je 2017. bilo 9 smrtnih i 898 teških povreda.

 

Vlada Srbije je 31.1.2019. usled zabrinjavajuće situacije  u pogledu broja povreda na radu donela Odluku da se 2019. proglasi godinom bezbednosti i zdravlјa na radu kako bi se skrenula posebna pažnja javnosti na važnost ove oblasti. Kako bi se broj povreda na radu smanjio, Ministarstvo je pripremilo plan aktivnosti kojima će se posebna pažnja usmeriti na doslednu primenu mera bezbednosti i zdravlјa na radu, poštovanje propisanih procedura, podizanje svesti poslodavaca i zaposlenih o važnosti primene mera. Izvor Vlada Republike Srbije

Prijava na sajt