КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКУ СТРУЧНУ ПРАКСУ У ЈАВНОЈ УПРАВИ 2022/2023.

08.01.2023

Универзитет у Новом Саду, у складу са Програмом сарадње у пружању подршке јавне управе високошколским установама за 2022/23. годину, закљученим између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Универзитета, расписује Конкурс за избор студената за похађање Студентске стручне праксе у јавној управи 2022/23. године. 

Програм студентске стручне праксе у јавној управи спроводи се као вид подршке јавне управе високошколским установама да својим студентима омогуће да поред теоријских знања, стекну и практичне вештине (које су предвиђене у исходима учења на студијским програмима који их оспособљавају за развој и примену научних и стручних достигнућа).

Период реализације стручне праксе

 1. фебруар – 30. јун 2023. године

Трајање стручне праксе

Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању до 80 часова (четири недеље по четири часа дневно). Након стручне праксе, студенту се издаје потврда о обављеној стручној пракси, која обезбеђује одређени број ЕСПБ, у складу са прописима.

Ко може конкурисати?

Програм стручне праксе намењен је студентима на студијама првог и другог степена студија следећих факултета у саставу Универзитета у Новом Саду:

 • Филозофски факултет – 4 места за студенте
 • Правни факултет у Новом Саду – 19 места за студенте
 • Економски факултет у Суботици – 39 места за студенте
 • Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину – 2 места за студенте
 • Грађевински факултет Суботица – 3 места за студенте
 • Факултет техничких наука – 3 места за студенте

Студентска права и одговорности:

 • Студент је дужан да похађа стручну праксу у складу са програмом и посебним прописима.
 • Студент има обавезу заштите и чувања тајности свих података до којих је дошао у похађању стручне праксе.
 • Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на накнаду.
 • Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на осигурање од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.

Документа потребна за пријаву:

 1. Попуњен пријавни формулар
 2. Кратка биографија
 3. Потврда од факултета о статусу студента са просечном оценом и тренутном годином студија

Начин пријаве:

Конкурсна документација се предаје у штампаној и електронској форми, на следеће адресе:

- у штампаној форми на адресу: Централна зграда Универзитета у Новом Саду (Ректорат), Др Зорана Ђинђића 1, 21102 Нови Сад (I спрат, канцеларија 17А – архива Универзитета), са назнаком: Пријава за Конкурс за студентску стручну праксу у јавној управи 2022/2023.

- у електронској форми на адресу: karijera@uns.ac.rs.

Рок за пријаву: 20. јануар 2023. године

Универзитет у Новом Сади, у сарадњи са ментором са високошколске институције, спроводи процес селекције и избора студената за похађање стручне праксе у складу са доступним бројем места.

Више информација о условима конкурса можете пронаћи на следећој страници https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-a/prakse/7914-konkurs-studentska-strucna-praksa-2022-23

Prijava na sajt