Upis 2022

17.03.2022

UPIS 2022.

Poštovani kandidati,

Za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija Inženjerstva zaštite životne sredine i Inženjerstva zaštite na radu, polaže se prijemni ispit P3 – MATEMATIKA SA LOGIKOM.

Ovaj prijemni se sastoji od deset zadataka koji nose maksimalno 60 bodova. Prvih pet zadataka služe za proveru znanja iz matematike (maksimalno 30 bodova), a preostalih pet su za proveru logičkog zaključivanja (maksimalno 30 bodova).  

Fakultet tehničkih nauka organizuje pripremnu nastavu iz matematike. Više informacija o pripremnoj nastavi za prijemni iz matematike možete naći ovde. Oblasti iz matematike koje je potrebno spremati za prijemni pogledajte ovde. Zbirka zadataka, prethodne prijemne ispite sa rešenjima i informacije o potrebnoj literaturi za pripremu možete pronaći ovde

Dodatne informacije možete pronaći na sledećim linkovima:

FTN - UPIS 2022.

Facebook grupa BIĆU STUDENT FTN - UPIS 2022.

Viber kanal - FTN UPIS 2022.

Prijava na sajt