Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Osnovne akademske studije - bečelor - Zaštita životne sredine

PRVA GODINA

Predmeti
Uvod i principi zaštite okruženja *
Tehnička hemija *
Odabrana poglavlja iz fizike 1 *
Matematika 1 *
Energija i okruženje *
Matematika 2 *
Elektrotehnika, okolina i zaštita *
Osnove mehanike *
Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine *
Odabrana poglavlja iz fizike 2 *

DRUGA GODINA

Predmeti
Osnove računarskih tehnologija *
Graditeljstvo i životna sredina *
Statističke metode *
Monitoring životne sredine *
Održivo korišćenje prirodnih resursa i sistem zaštite životne sredine *
Strani jezik - 1 (bira se 1 od 2) **
Engleski jezik - osnovni **
Nemački jezik - osnovni **
Alternativna energetika *
Mašinstvo u inženjerstvu zaštite životne sredine *
Biohemijski i mikrobiološki principi *
Osnove zaštite voda *
Strani jezik - 2 (bira se 1 od 2) **
Engleski jezik - niži srednji **
Nemački jezik - niži srednji **

TREĆA GODINA

Predmeti
Osnovi termodinamike *
Osnovi mehanike fluida *
Merenje i kontrola zagađenja *
Analiza podataka o stanju okoline *
Socijalna ekologija *
Strani jezik - 3 (bira se 1 od 2) **
Engleski jezik - srednji **
Nemački jezik - srednji **
Procesno inženjerstvo *
Modelovanje i simulacija u IZŽS *
Procesni i energetski sistemi i postrojenja *
Upravljanje čvrstim otpadom *
Strani jezik - 4 (bira se 1 od 2) **
Engleski jezik - napredni srednji **
Nemački jezik - napredni srednji **

ČETVRTA GODINA

Predmeti
Ekološki projekti *
Stručni strani jezik (bira se 1 od 2) **
Engleski jezik - stručni **
Nemački jezik u tehnici 1 **
Izborni predmet 1 (bira se 1 od 4) **
Upravljanje opasnim otpadom i reciklažne tehnologije **
Geoinformacione tehnologije i sistemi **
Prirodni materijali u graditeljstvu **
Inženjerstvo zaštite životne sredine u biosistema **
Izborni predmet 2 (bira se 1 od 3) **
Procesni aparati za zaštitu okoline **
Akustika i zaštita od buke **
Medicina rada **
Stručna praksa *
Rasprostiranje poremećaja *
Izborni predmet 3 (bira se 1 od 4) **
Savremene metode remedijacije zemljišta **
Upravljanje akcidentalnim rizicima **
EMS sistemi **
Energija i obnovljivi izvori energije u ruralnim oblastima **
Izborni predmet 4 (bira se 1 od 5) **
Osnovi instrumentacije i upravljanja **
Operacioni menadžment **
Higijena rada **
Postupci i postrojenja za tretman voda **
Geometrija eko-prostorne vizualizacije **
Završni rad ***
* Obavezni predmeti
** Izborni predmeti
*** Završni rad